شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمد وگفت :علم چه حقی بر ما دارد؟ 

آن حضرت فرمود :1 سکوت و توجه داشتن. 2 خوب به درس گوش کند.

3 دانش را خوب به دل بسپارد وکاملا آن را فرا گیرد. 4 به علمی که آموخت عمل کند. 5 علمی را که آموخته به دیگران بیاموزد.6 استاد را تکریم و احترام نماید.

منبع : مذهبی |حق علم از دیدگاه پیامبر (ص)
برچسب ها :